Gabriella

Fika?
118918-230Uuuhh.. jag är fika sugen, eller det kanske är lunchtiden som spökar? Fegge kommer hem snart :) Kommande fem dagrna jobbar han bara 1,5 (?) dagar. Yay!

Foto: © Gabriella